Wat is een IOED ?

IOED Erfgoed Rupelstreek staat voor Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Rupelstreek en ondersteunt de gemeenten Boom, Schelle, Niel, Hemiksem en Rumst in hun onroerend erfgoedbeleid. De IOED zet zich in voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed en vormt het aanspreekpunt voor professionals en particulieren met vragen over erfgoed in onze regio. Ook ondersteunen we de gemeenten bij het behoud en beheer van het aanwezige erfgoed.

IOED Erfgoed Rupelstreek wil bovendien een verbindende rol spelen en streven naar een gemeenschappelijk onroerend erfgoedbeleid. Hiervoor werken we samen met diverse beleidsdomeinen zoals cultuur, vrije tijd, toerisme en ruimtelijke ordening.

Wat is Erfgoed Rupelstreek ?

Het doel van de Intergemeentelijke projectvereniging (I.P.) Erfgoed Rupelstreek is een globaal beleid uit te bouwen voor het onroerend en cultureel erfgoed van de Rupelstreek met aandacht voor de bouwkundige, landschappelijke, archeologische, varende, roerende en immateriële relicten van het (industrieel) verleden.
Er dient daarom vanuit een geïntegreerde en integrale aanpak gewerkt te worden aan een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het plaatselijk erfgoed. Dit impliceert het verbreden van het maatschappelijke draagvlak en het uitbouwen van een netwerk van expertise.

Dit betekent meer concreet:
• Het stimuleren van het bewaren en ontsluiten van het erfgoed in de Rupelstreek
• Het stimuleren van erfgoedinitiatieven die de mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en zodoende hiervoor projecten en acties op schaal van de regio ontwikkelen
• Het verrichten van onderzoek op vlak van erfgoed en de resultaten ervan ontsluiten voor een breed publiek
• Het streven naar maximale bovenlokale samenwerking
• Het ontwikkelen van diverse communicatiekanalen voor het erfgoedaanbod in de regio
• Het opbouwen van een erfgoedimago dat gebaseerd is op het profiel en de kenmerken van de streek en dat de uitstraling van de Rupelstreek extra bevordert.

Wat kunnen we voor jou doen?

Ben je als eigenaar, erfgoedvrijwilliger of professional betrokken bij werken aan een pand dat op de inventaris bouwkundig erfgoed staat? Woon je in een waardevol landschap? Of is er archeologisch onderzoek nodig bij je project? Hierin kan de IOED Rupelstreek je ondersteunen. In de mate van het mogelijke bieden wij voor elk type dossier over onroerend erfgoed ondersteuning en begeleiding.

Contacteer ons via info@erfgoedrupelstreek.be

Documentatiecentrum

In de zomer van 2022 verhuist Erfgoed Rupelstreek naar een nieuwe locatie. Vanaf het najaar zal je hier meer info vinden over ons documentatiecentrum: welke publicaties zijn er te vinden zijn bij ons, en welke publicaties werden gepubliceerd door onze erfgoedactoren? Er volgt binnenkort meer nieuws en een lijst van publicaties.

Scroll naar boven