• Het Wiel
  • NEA
  • YY
  • ZZ
  • AA
  • BB

Erfgoedpublicaties

hier intro tekst

Geschiedkundige kring Het wiel - Niel

Contacteer Geschiedkundige kring Het Wiel om publicaties op te vragen of in te kijken.

Thema Auteur Titel Jaar Type
??? Van Dyck Victor Artikelen in "Rupelbrug" (alle straatnamen van Niel, bijnamen, processen, Abt van Grimbergen, steenbakkerijen, toestanden uit WO I, de bevrijding, de kloosters, ….. A rato van 10 artikelen per jaar. 1983 artikel
geschiedenis Rombaut Hans Het Land van Rijen 1984 artikelen reeks
geschiedenis Rombaut Hans Het gebied Walenhoek te Niel-Hellegat 1989 artikelen reeks
baksteen nijverheid De Niel p., & Rombaut H. & Van Dyck V. Nieuwe Aspecten omtrent de baksteennijverheid in de Rupelstreek 1991 publicatie
vroege streekgeschiedenis Rombaut Hans Het ontstaan van Antwerpen in de Romeinse tijd en het strategische belang van de samenvloeiing van Rupel en Schelde 1992 artikel
baksteen nijverheid De Niel Paul & Van Dyck Vic De rospotaardemolen: de aanzet tot de mechanisatie in de steenbakkerij 1992 artikel
baksteen nijverheid Rombaut Hans & De Niel Paul De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel I). (stand van het onderzoek, archief Verstrepen-maes, arbeidsvoorwaarden) 1993 artikel
steenbakkerijen Rombaut Hans & De Niel Paul De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel II). (de ovens bij Verstrepen, het winterwerk, het zomerwerk met steenmaken, organogram) 1993 artikel
kanaal Willebroek De Niel p. & Louvois A; & Rombaut H. & Verelst L. Het kanaal van Brussel naar de Rupel anno 1899 1994 artikel
stichting basket Niel Coomans K. Een getuigenis naar aanleiding van de vijftigjarige viering van de bevrijding. Dramatische gebeurternissen tijdens de bevrijding lagen aan de basis van de stichting van de roei- en basketbalclub Rupelboekaniers of Rubo-Niel. 1994 artikel
baksteennijverheid Rombaut Hans & De Niel Paul De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel III). (maken van dakpannen, nijverheid van de Rupelstreek in de Late Middeleeuwen, Mechels Cromwerc en Boomse Pan, oesterkultuur in Zeeland, fabrikanten in 1864) 1995 artikel
baksteennijverheid Rombaut Hans & De Niel Paul De steenbakkerijen Verstrepen omstreeks 1875. Arbeidsvoorwaarden en bedrijfsorganisatie in een traditionele onderneming aan de vooravond van de ontwikkeling van de Rupelstreek tot een verstedelijkt nijverheidsgewest (Deel IV). (het productieproces van pannen, organogram) 1996 artikel
geschiedenis Rombaut Hans Enkele gebeurtenissen in de herberg bij het Tolhuis te Schelle, omstreeks 1638-1639 1997 artikel
folklore Wachters Louis Een vertelling uit mijn jeugd. Schelle omstreeks 1910. 1997 artikel
tradities Van Dyck Victor De Kermissen van Niel 1998 publicatie
steenbakkerijen De Niel Paul Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Creativiteit en technische innovatie door Josson en De Langle, steenbakkers te Niel omstreeks 1850, (Oegstgeesterpannen in Niel, nieuwe machine voor pannen en tegels, aanpassingen aan de houtovens, 2001 artikel
baksteennijverheid De Niel Paul & Rombaut Hans De Kleinijverheid in de Rupelstreek (13de-20ste eeuw): een kort overzicht van het steenmaken, dakpannen en plaveien 1999 artikel
tradities Van Dyck Victor De Sint-Hubertustraditie te Niel 1998 publicatie
geschiedenis De Niel P., & Rombaut H. & Van Dyck V. Jaarboek 2001 (geschiedenis Rupelstreek, jubelfeest Moeder Helena, verslagen kerkfabriek 1891-1991, De Laetstraat, Kroaten te Niel in 1625, Patronaat 1902, Rupelgalm 1916, E. Vinckstraat, schilder Hubertus Coeck en zijn Laatste Oordeel, Eerste Mis C. Peeters 1825, electriciteit in Niel, Kerk Hellegat, Niel en schep, ) 2001 publicatie
baksteennijverheid De Niel Paul Kinderarbeid op de steenbakkerijen in de Rupelstreek 2002 artikel
geschiedenis Van Dyck Victor In Niel smeden het ijzer terwijl het nog heet is …. 2003 publicatie
geschiedenis Van Dyck Victor Familiefoto's Niel. Een fotoselectie van Nielse families uit de eerste helft van de 20ste eeuw. 2004 publicatie
baksteennijverheid De Niel Paul De tichel- en steenovens in de Rupelstreek en langs de aangrenzende Scheldeoevers vóór de Industriële Revolutie: het resultaat van een aanpassingsproces van de late middeleeuwen tot in het midden van de 19de eeuw 2008 artikel
baksteennijverheid De Niel Paul Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Appendix I. De "dakpan van Chaumette", een voorloper van de James-Reed dakpan? 2008 artikel
baksteennijverheid De Niel Paul Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Appendix II. De Josson-De Langlepan of de Oegstgeesterdakpan in Frankrijk. 2008 artikel
baksteennijverheid De Niel Paul Oegstgeest, Niel en het NID-mysterie. Appendix III. Josson-De Langles "fleurons" te Klein-Sinaai? 2008 artikel
dialect Van Dyck Victor Oeo zeoa Niels 2012 publicatie
baksteennijverheid De Niel Paul & Rombaut Hans De Kleinijverheid in de Rupelstreek (13de-20ste eeuw): een kort overzicht van het steenmaken, dakpannen en plaveien 1999 artikel
baksteennijverheid De Niel Paul & Rombaut Hans Wegwijs in de literatuur over baksteen 1999 artikel
baksteennijverheid De Niel Paul Acht eeuwen 'steen' bakken langs de rechteroever van de Rupel 2009 artikel
baksteennijverheid De Niel paul Verhuring van het werkvolk. Arbeidsvoorwaarden op Verstrepens steen- en pannenbakkerijen in de tweede helft van de negentiende eeuw. 2011 artikel
middeleeuwen Rombaut Hans Verafgelegen domeinen van abdijen in Noord-Gallia, Op weg naar een typologie van het excentrisch bezit via een planmatig onderzoek in een aaneengesloten geheel van Pagi, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2de licentie Geschiedenis, afdeling middeleeuwen, Rijkuniversiteit Gent, Gent, 1985. 1985 licentiaats thesis
geschiedenis Rombaut Hans Julius Caesar in België, De vroegste geschiedenis van Gallia Belgica historisch-geografisch benaderd vanuit de De Bello Gallico, Het Wiel en Universa Press, 2006. 2006 boek
steenbakkerijen Rombaut Hans & De Niel Paul Het vervaardigen van bouwmaterialen uit gebakken aarde: bakstenen, dakpannen, vloertegels en afgeleide producten, in: Histoire de techniques en Belgique. La période préindustrielle. Geschiedenis van de techniek in België, Volume II, Les matériaux/materialen, Les éditions de la province de Liège, pp. 284-313. 2015 artikel
geschiedenis Van Dyck Victor “Niel”, in Gids voor uw Regio, Antwerpen, Stedelijk randgebied, Mechelen en Scheldeland, Lannoo, 2013. D/2013/7434/29 13181 2013 artikel
steenbakkerijen Van Dyck Victor “De Rupel en Schelde als transportwegen voor de steenbakkerijen”, in HET TIJ KEERT, Watergebonden erfgoed langsheen de Rupel, Provincie Antwerpen, Lannoo, 2014. 2014 artikel
tradities Van Dyck Victor Schep en Sintepier … over Paarden, Schep, Volkse Tradities en Gebruiken in de Rupelstreek, Intergemeentelijke Projectvereniging ERFGOED Rupelstreek, Boom, 2018. 2018 publicatie
toponiemen Van Dyck Victor Made, maet, maat: geen maat voor niets, in Gouwtijdschrift, Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, Jg. 45, nr. 3, 2008, pag. 26-32. 2008 artikel
toponiemen Van Dyck Victor Industriële toponiemen: steenbakkerijen (Deel I), in Gouwtijdschrift, Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, Jg. 50, nr. 4, 2013, pag. 23-32. 2013 artikel
toponiemen Van Dyck Victor Industriële toponiemen: steenbakkerijen (Deel II), in Gouwtijdschrift, Heemkunde Gouw Antwerpen vzw, Jg. 51, nr. 1, 2014, pag. 23-32. 2014 artikel
geschiedenis Van Dyck Victor Erfgoedbibliotheek van de Belgische gemeenten, De Provincie Antwerpen, Lannoo Tielt, 2008, pag. 252-253. D/2008/45/313 ISBN 978 90 209 NUR 521 2008 artikel
steenbakkerijen De Niel Paul “Kinderarbeid op de steenbakkerijen in de Rupelstreek, ‘Eene gymnastieke oefening’ ”, in Erfgoed van Industrie, Stichting Erfgoed, Van Marken Drukkers Delft, Delft, 11de jaargang, juni 2002, p. 34-39. 2002 artikel
steenbakkerijen De Niel Paul Het bewerken van de aarde op de pre-industriële steenfabrieken. De rospotaardemolen 'Revisited'. Jaargang 31, nummer 1, 2021 2021 publicatie

Niels Erfgoedarchief - Niel

Contacteer Niels Erfgoedarchief om publicaties op te vragen of in te kijken.

Thema Auteur Titel Jaar Type
monumenten Rombaut Hans & Van Dyck Victor Wandelbrochure 1990 voor de Nielse Monumenten: Wandeling Niel-Centrum 1990 brochure
monumenten Rombaut Hans & Van Dyck Victor Wandelbrochure 1990 voor de Nielse Monumenten: Wandeling Niel-Hellegat 1990 bochure
monumenten Rombaut Hans & Van Dyck Victor Wandeling Niel-Centrum en Wandeling Niel-Hellegat 1991 brochure
geschiedenis Van Dyck Victor Geschiedenis van de Nielse Brandweer. (het korps sdert 1827, brandrampen sedert 1900, folkloristischhe aspecten,…..) 1991 brochure
monumenten Beeckmans Hugo & Peere Julien Video-Montage I met monumentenwandeling door Niel en Hellegat, Nielse interieurs in privébezit, Glasramen en bovenlichten in Nielse woningen 1991 standaard videocasette
gebeurtenissen Beeckmans Hugo & Peere Julien Video-Montage II met "Niel Toen" : schoenfabriek Serrien 1936, honderd jaar duivenbond Olijftak 1940, Koning Boudewijn en de overstroming 1953, Niel Jaarmarkt 1978. standaard videocasette
monumenten Beeckmans Hugo & Peere Julien Video-Montage III: Kleurig Niel met kleurrijke gebouwen, vloeren, muurschilderingen, schilderijen, glasramen, tuinen enz standaard videocasette
documentair Beeckmans Hugo & Janssens Paul Video-Montage IV: Niel aan de Arbeid met ambachtelijke of kunstactiviteit standaard videocasette
tradities Beeckmans Hugo & Janssens Paul Video-Montage V: " 't Ras van Niel met Niel-Jaarmarkt, Cyclo-cross, Sint-Hubertusviering, … standaard videocasette
monumenten Beeckmans Hugo & Chantal Video-Montage VI: " Symboliek in Niel" standaard videocasette
monumenten Rombaut Hans & Van Dyck Victor Open Monumentenbrochure 1992 met De Nielse Scholen 1992 brochure
monumenten Rombaut Hans & Van Dyck Victor Gids voor de O.L. Vrouwekerk te Niel. 1992 brochure
industriële archeologie De Niel P. & Rombaut H. & Van Dyck V. & Van Raemdonck R. De Cementfabriek te Niel 1992 brochure
monumenten Van Dyck Victor Monumenten en licht 1993 brochure
brouwerijen Van Dyck Victor Nielse brouwerijen, herbergen, bier en bierverhalen (bier, limonade, wijn, stokerijen, herbergen 15de-19de eeuw) 1994 brochure
Monumenten en transport 1994
monumenten & geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Burgerlijke openbare gebouwen te Niel. (Ivo Cornelis, wandeling site Hellegat, Van Peteghemorgel, kerkhofmonumenten) 1995 brochure
biografie Van den Broeck Roger Ivo Cornelis, een opmerkelijk Nielenaar. 1995 brochure
monumenten & geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Zorg en Zin voor Kleur (gemeentehuis, O.L.V.Geboortekerk, kerkbanieren en vaandels, OLV-Kapel,gemeentelijke basisschool, verenigingsvlaggen,glazenier Koen Vanderstukken, de Paardenstal, …) 1996 brochure
sociale geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Open Monumentendag 1997: ARBEID (gemeentehuis, beeldhouwwerh 't Afdraagstertje, OLV-Kapel, baksteenindustrie in de kunst, OLV_Geboortekerk, Hellegat leven en werken in een steenbakkerswijk, De Paardenstal, gemeentelijke basisschool, steenbakkerijen en industrieel verleden Rupelstreek, Nielse kunstenaar Edgar Nagels, ....) 1997 brochure
kennismaking Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Open monumententhema 1998: FEEST (feest als Cultureel erfgoed S. Top, kermissen Niel, 90 jaar kunstonderricht Niel, 1998 brochure
kennismaking Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor ’t Ras van Niel & Feest, Kennismaking met Niel. 1998 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger 90 jaar kunstonderricht te Niel. 1998 brochure
geschiedenis Van Dyck Victor Niel 850 jaar. 1999 boek
Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Via Europa, reisverhalen in steen. (schilder Fons De Meyer) 1999 brochure
monumenten & biografie & brouwerij Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Huize De klok, van herberg tot gemeentehuis.(De oudste geschiedenis (1520-1887),Brouwerij “De Klok”,Familie D’Hooghe,Het onverwachte einde, Het “Nieuw Gemeentehuis”, Het “Oud Gemeentehuis”, Biografie August Pieter D’Hooghe, Welkomstrede door August D’Hooghe voor burgemeester Tuyaerts) 2000 brochure
monumenten Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Metaal, grondstof tot nadenken (werktekening belle-epoque deurbeltrekker gemeentehuis, metaal in de O.-L.-V.-Geboortekerk: glasramen en kerkklokken) 2001 brochure
monumenten De Cleir L. & Magdelyns D. & Van den Broeck R. & Van Dyck V. Op zoek naar symbolen in Niel: Katern 1: wandeling doorheen de gemeente 2002 brochure
monumenten De Cleir L. & Magdelyns D. & Van den Broeck R. & Van Dyck V. Op zoek naar symbolen in Niel: Katern 2: gemeentehuis 2002 brochure
monumenten De Cleir L. & Magdelyns D. & Van den Broeck R. & Van Dyck V. Op zoek naar symbolen in Niel: Katern 3: O.-L.-V-.Geboortekerk 2002 brochure
monumenten De Cleir L. & Magdelyns D. & Van den Broeck R. & Van Dyck V. Op zoek naar symbolen in Niel: Katern 4: symbolenlijst 2002 brochure
steenbakkerijen Van de Broeck Roger & Van Dyck Victor Niel en Hellegat uit potjeir gevormd en in vuur gebakken. (historisch overzicht steenbakkerijen, productieproces, oventypes, scheepvaart, tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, vrouwenarbeid, leefwereld steenbakkerijen, verenigingsvlaggzen, kermissen, liederen, Sintepietersfeest, Niel-Jaarmarkt, schep, Miss Baksteen, nabestemming) 2003 brochure
monumenten Van de Broeck Roger & Van Dyck Victor Wandelbrochure HELLEGAT. 2003 brochure
landschap & geschiedenis Van de Broeck Roger & Van Dyck Victor Van nature … een monument. (Waelenhoek, muzikale familie Slootmaeckers, overstroming 1953, Nielderbroeck, …) 2004 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Hout uit het Nielse verleden (natuur, schrijnwerkerij Niel, kerkmeubilair, windmolens Niel, kajakken Rupelsneppen) 2005 brochure
architectuur & geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Niel toen en nu, Import-Export. (bouwstijlen Niel, kunstenaars H. Coeck– P. Toebente-P. Koeck-B. Van Reeth-J. Decleir-K. Vanderstukken, migratiefamilies te Niel, kaatssport, papierjacht op Kasteel Niel, rolschaatsen Niel). 2006 brochure
sociale geschiedenis & architectuur Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Wonen in Niel en Hellegat. (historisch overzicht, stegen en roten, historische hoeven, het dorp, woobwijken, ontspanning en vertier, grondplan woningen, kerkhofpoort met symbolen) 2007 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger 100 jaar kunstonderwijs te Niel 2008 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor De 20ste eeuw in Niel en Hellegat, 100 jaar Sint-Jozefkerk te Hellegat, Wereldoorlog I en de gemeente Niel in het verzet tijdens Wereldoorlog II.Neogotiek in Niel Sint-Jozefskerk Hellegat-Noeveren WO I of De Groote Oorlog De vlucht naar Holland Leven in de interneringskampen Houding van de Nederlanders tegenover de vluchtelingen Nielenaars ‘op de vlucht’ Gevluchte kunstenaar Alfred Ost en “Dubbeltje Belge” Gevluchte kunstenaar Rik Wouters Frontblad “De Nielenaar” en “De Rupelgalm” Nielse aalmoezenier August Van Linden WO II: Nielse priester Ivo Cornelis redt Joodse kinderen Ontsnapte ‘terroristenleider’ uit Niel Sabotage op CBR-fabriek van Niel De “Slag aan Niel-Veer” Duitse gevangenen te Niel Verzet bij L’Air Liquide te Schelle: Nielenaar August Coeck sneuvelt Verzet aan transformatorstation te Schelle: Nielenaar Hendrik Lauwers sneuvelt Aanval op Interscaut te Schelle: Siegfried D’Hooghe komt om Nielse verzetsmensen in actie te Antwerpen Nielenaars helpen bij zuiveringsactie te Kalmthout: Nielenaar Roger Poljet sneuvelt Niel spot met de Duitse bezetter 2008 brochure
sociale geschiedenis & architectuur Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Niel een zorgrijke gemeente.Historische schets over de zorg te Niel (huisvesting straten-sociale wijken, voeding met oa ijskelders, werkomstandigheden met fabrieken en stakingen, Gezonde geest in gezond lichaam (cultuurraad, Open Monumentendag, epidemiën, waterleiding en riolen, toiletten, stortbaden, openbare urinoirs, armenzorg, gasthuizen, openbare waterpompen, ….. 2009 brochure
sociale geschiedenis & architectuur Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Niel Armoe Troef! 2011 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Niel aan ’t Waeter of Niel parel aan de Rupel. De Rupel, de beken, winterweer, het Broek, klei-ontginningen, Nielse steenbakkers, Cementfabriek, getijdenmolen, scheepvaart amers en kaaien, schippers, Nielderveer, Oud Veer, Hellegatveer, scheepswerven, Rupel militair-strategisch, Fort De Sterre, diefstal, Abt van Grimbergen te Hellegat, visserij op de Rupel, en schippersverenigingen, watersport, kaatssport, herbergen en folklore, scheepsrampen, overstromingen, wereldoorlogen, 2013 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor De Antwerpsesteenweg, van landelijke herbaene tot drukke winkelstraat.Middeleeuws wegennet te Niel Oudere trajecten in Niel en genese van de Antwerpsestraat Oudere kaarten en Niel Evolutie van de Antwerpsestraat (1699 s.q.q.) en oudere benamingen Antwerpsestraat met kaartmateriaal, handelszaken, herbergen, geboortehuis rector De Somer, Cinemazalen van Niel Nielse schoen- en pantoffelnijverheid (zelfende sloefen, …..) Historisch: de Cruyswegh met brouwerij en herberg, de Capelle op de Heyrbaene, toponiemen, Elektriciteit in Niel, stoeten, manifestaties en gebeurtenissen 2015 brochure
geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor De Boomsestraat, Een dijk van een ‘steenweg’ met oude rituelen van leven en werken.Analyse van de Boomsestraat (naamverklaring, verdwenen zijstraten, bestaande zijstraten), historische achtergronden (de Waeyenborgh van Hellegat), reconstructie van het traject De Boomsestraat (winkels, gebouwen, de Paardenstal, de Vuurberg, rituelen, sport, begrafenissen, elektriciteit, Sintepieterfeest van de steenbakkers, voetbal, openbare waterpomp, V1-inslag, de gemeentescholen, de vrije scholen, het Grotteke, Vleesfabriek Marnef, Watertoren van Hellegat…..) Auteur Frans Van den Neucker en “Hellegat, Jeugdkronieken”, 2016 brochure
monumenten-geschiedenis Van den Broeck Roger & Van Dyck Victor Het Spaans Toreken, terug van nooit weg geweest. Op verkenning door Oud-Niel, tussen het Spaans Toreken en ’t Leikeske.De Nielse Motte alias De Craeyenborgh (12de eeuw) Het Hoff van Niel alias Nielderhoff Niel en omgeving in de bewogen 16de eeuw Militaire betekenis van het Spaans Toreken Niel en omgeving in de 17de eeuw Fort De Sterre Het Hoff van Niel tijdens het Beleg van Breda De gravure van Jan Wilders Praetorium van Niel in 1696 Het Nielderhoff in de 18de , 19de en in de 20ste eeuw De walgracht van het Nielderhoff en de afwatering via Het Laakske De Dorpsstrtaat (naamverklaring, geschiedenis, handelszaken) Het Sint-Hubertusplein (naamverklaring, geschiedenis, handelszaken) De Emiel De Wittstraat (naamverklaring, geschiedenis, handelszaken) De Aimé Delanglestraat (naamverklaring, geschiedenis, handelszaken) 2017 brochure

Actor 3

Contacteer Niels Erfgoedarchief om publicaties op te vragen of in te kijken.

Thema Auteur Titel Jaar Type
Scroll naar boven