IJzer | Tijd | Aarde | Werk

Heb je interesse in de archeologie van de Rupelstreek? Kom dan naar bezoekerscentrum Brik Boom en ontdek de ijzertijdsite van Boom-Krekelenberg.

(Foto: Renée Herremans/Emabb vzw)

De Archeologiedagen vormden de kick-off van IJzer | Tijd | Aarde | Werk, het publieksluik bij het lopend syntheseonderzoek naar ijzertijdaardewerk in de Rupelstreek en Klein-Brabant. De dubbele reizende expo met bijhorende activiteiten loopt momenteel nog tegelijk in Brik Boom en Fort Liezele, en belicht aan de hand van kijkasten met infobanners het archeologisch onderzoek in de buurt van beide locaties. Na Open Monumentendag komen ook nog andere locaties aan bod.

IJzer | Tijd | Aarde | Werk is een gezamenlijk project van Erfgoed Rupelstreek, IGEMO, ADC ArcheoProjecten, BAAC, Vlaams Erfgoed Centrum, Monument Vandekerckhove en Aardewerk & Archeologie, met steun van het agentschap Onroerend Erfgoed. De kijkkasten en de inhoud van de expo worden aangeleverd door de Provincie Antwerpen. De expo wordt ter plaatse georganiseerd door Emabb/Brik Boom.

Meer informatie over deze expo kan je verkrijgen via de IOED Erfgoed Rupelstreek. Voor de openingsuren kan je terecht bij Brik Boom.

Scroll naar boven