Geopark Schelde Delta

28 | 03 | 2024 – IOED Erfgoed Rupelstreek

Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta ontvangt officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk!

UNESCO vindt het gebied van het Schelde estuarium geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk zó uniek dat de regio zich voortaan een UNESCO Global Geopark mag noemen en opgenomen is in het internationale UNESCO Global Geopark Network, samen met onder meer de zwarte vulkanische stranden van Lanzarote, de geothermische activiteiten van IJsland, en een van de diepste canyons van de wereld: Colcan in Peru.

Unieke regio

Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Grensoverschrijdend netwerk

Vijf provincies (Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen) zijn initiatiefnemers voor het stevige aanvraagdossier en werken hiervoor samen met meer dan 60 gemeentebesturen, kennisinstellingen (zoals HZ/Ugent), musea (zoals Watersnoodmuseum/Mercatormuseum) en de toeristische diensten… Een huzarenstukje van publiek-private, internationale samenwerking. Eén van die partners is Erfgoed Rupelstreek.

Beleving

Erfgoed Rupelstreek is een van de partners in Geopark Schelde Delta. In de Rupelstreek kan je immers aan de hand van het erfgoed de wisselwerking tussen mens en water goed herkennen. Denk maar aan de vroegere steenbakkerijen die de Boomse klei wereldberoemd hebben gemaakt, maar evengoed de vele scheepswerven die profiteerden van de getijdenwerking op de rivier. Ook archeologische sporen vertellen het verhaal van de Rupel, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van ijzertijdnederzettingen en een heuse Romeinse vicus in Rumst, waar zelfs een deel van de Germaanse Vloot zou gelegen hebben… De geologie is dus heel leesbaar in de Rupelstreek. Het landschap is er uniek door de vele geologische processen die hier het leven van de mens hebben bepaald… en nog steeds bepalen!

50 miljoen jaar jong

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Internationaal keurmerk voor geologie

Een erkenning als UNESCO Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. UNESCO hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

Profiteer van de aankomende paasvakantie en vrijde dagen in mei, en wandel of fiets een van de vele interessante routes om het Unesco Global Geopark Schelde Delta te ontdekken: https://scheldedelta.eu/nl/ontdek-unesco-global-geopark

Lees meer informatie op www.scheldedelta.eu

Scroll naar boven