Studiedag : het ‘Spaans Toreken’ van Niel

Militair-archeologische getuige van de Tachtigjarige Oorlog in de Rupelstreek

In 2020 kreeg de gemeente Niel er een beschermd monument bij, nl. het “Spaans Toreken”. Het gebouw was een vergeten monument. Het stond immers niet genoteerd op de Inventaris On- roerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Het “Spaans Toreken” maakt deel uit van een oude kasteelsite die een strategische plaats innam tussen het graafschap Vlaanderen en het zich consoliderende hertogdom Brabant. De site kende een bewogen geschiedenis die zich nu (bouw)historisch aan het ontrafelen is.

Tijdens deze eerste studiedag plaatsen we de site in haar ruimer geopolitiek kader en lichten we het bouwhistorisch onderzoek toe dat dit jaar – mee dankzij de (financiële) hulp van het Agentschap On-roerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid – werd uitgevoerd.

De studiedag is een organisatie van het gemeentebestuur van Niel in samenwerking met de IOED Erfgoed Rupelstreek en gaat door op vrijdag 2 december 2022 in het auditorium Beagle van het Darwingebouw in het Wetenschapspark gelegen in de Galileilaan 15 te 2845 Niel.

De deelnamekost bedraagt 10,00 EUR en dient betaald te worden bij uw inschrijving (tot uiterlijk 28.11.2022 te 12.00 uur) via de onderstaande link:

Programma

o 09.30 u Onthaal met koffie/thee

o 10.00 u Verwelkoming door Harry Van Royen – Coördinator Onroerend erfgoed van de gemeente Niel

o 10.05 u “Een blokhuis op een cuestarug – een geopolitieke omgevingsschets van de Berthouts tot de 18 de eeuw” (Harry van Royen – Coördinator Onroerend erfgoed van de gemeente Niel)

o 11.00 u “Een bredere militair-archeologische verhaallijn in het kader van een Unesco Geopark” (Wim Debaene – projectmedewerker Geopark/RL – nog te bevestigen)

o 11.45 u Terugkoppeling met de deelnemers

o 12.00 u Lunch

o 13.00 u “Het Spaans Toreken – terug van nooit weg geweest” (Vic Van Dyck – voorzitter Niels Erfgoedarchief en secretaris van de Nielse Geschiedkundige Studiekring “Het Wiel”)

o 13.30 u “Het Spaans Toreken te Niel – een vergeten monument” (Harry van Royen – Coör-dinator Onroerend Erfgoed van de gemeente Niel)

o 13.50 u “De bescherming als monument van het Spaans Toreken in Niel. Wat, waarom en hoe?” (Vincent Debonne – Erfgoedonderzoeker v/h Agentschap Onroerend Erfgoed)

o 14.10 u “Sporen in de toren – Synthese van het materiaal-technisch onderzoek van het Spaans Toreken in Niel” (Prof. Dr. Arch. Ann Verdonck – Studiebureau Fenikx & VUB Architectural Engineering & onderzoeksgroep ThIS – The Inside Story. Art, Interior & Architecture 1750-1950)

o 14.30 u Terugkoppeling met de deelnemers en koffiepauze

o 15.15 u “Een Nederlandse kijk op kasteeltorens” (Taco Hermans – Onafhankelijk onderzoeker naar kastelen en buitenplaatsen)

o 16.00 u Dagsluiting

Voor vragen/informatie: Harry Van Royen – Mail: harry.van.royen@niel.be – Tel: 03/451.11.10

Scroll naar boven