Help mee historisch waardevolle bomen en struiken in kaart te brengen

Onze regio telt niet alleen veel bouwkundig erfgoed, zoals de steenbakkerijen. Er is ook nog een ander type bijzonder waardevol erfgoed terug te vinden: “houtig erfgoed”. Dat zijn bomen of struiken die vaak iets vertellen over de geschiedenis van een plaats. Ze illustreren bijvoorbeeld oude gebruiken, historisch landgebruik of bepaalde technieken. Denk hierbij aan oude knotbomen, kapelbomen of andere beeldbepalende bomen in publieke ruimtes en private tuinen. Ook oude hagen, zoals bijvoorbeeld vlechthagen – dat zijn gevlochten hagen die als omheining dienen voor weides kunnen onder de noemer van houtig erfgoed vallen.

Die titel is trouwens niet exclusief voorbehouden voor oudere bomen en struiken. Ook jongere exemplaren kunnen in aanmerking komen om tot ‘houtig erfgoed’ uitgeroepen te worden, als ze een oudere boom of struik, die beschadigd of afgestorven is, vervangen.

Inventariseren en beschermen

Vorig jaar hebben de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Rupelstreek en het Regionaal Landschap Rivierenland de handen in elkaar geslagen om dit bijzondere erfgoed in kaart te brengen. Hiervoor werken ze samen met de verschillende Rupelgemeenten, de erfgoedorganisaties en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om een zo volledig beeld te krijgen van deze waardevolle erfgoedelementen doen de partners terreinwerk en onderzoeken ze oude bronnen zoals prentkaarten of foto’s. Het doel? Alle informatie over deze kostbare bomen en struiken bundelen in een vrij raadpleegbare inventaris, en deze natuurpracht op die manier zo goed mogelijk beschermen.

Helpende handen nodig

Deze ambitieuze onderneming kunnen ze niet op eigen houtje voor elkaar krijgen. Daarom lanceren de verschillende partners een oproep voor extra helpende handen! Wil u graag meewerken aan het inventarisatieproject ‘Houtig erfgoed in de Rupelstreek’? Of kent u een bijzondere boom of struik in Hemiksem, Schelle, Niel, Rumst of Boom die zeker niet mag ontbreken in het overzicht? Of heeft u nog een oude foto’s/prentkaarten van zulke erfgoedelementen? Stuur dan een mailtje naar info@erfgoedrupelstreek.be of iris.verstuyft@rlrl.be.

Scroll naar boven