Studiedag : het ‘Spaans Toreken’ van Niel

Militair-archeologische getuige van de Tachtigjarige Oorlog in de Rupelstreek In 2020 kreeg de gemeente Niel er een beschermd monument bij, nl. het “Spaans Toreken”. Het gebouw was een vergeten monument. Het stond immers niet genoteerd op de Inventaris On- roerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het “Spaans Toreken” maakt deel uit van een oude kasteelsite […]

Studiedag : het ‘Spaans Toreken’ van Niel Lees verder »